fbpx skip to Main Content
Gratis verzending boven de €100,- | Verzonden binnen 1 a 2 werkdagen met PostNL

PRIVACY VERKLARING OKER EN MOS

Oker en Mos VOF., kantoorhoudende te Alkmaar (1822PB) aan Reijersgroet 53, hierna te noemen “Oker & Mos” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Oker & Mos verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Oker & Mos u over de manier waarop Oker & Mos uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de producten die door Oker & Mos worden aangeboden op www.okerenmos.nl.

Artikel 1: Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

1. Persoonlijk
Oker & Mos gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden. Oker & Mos past wat u op www.okerenmos.nl ziet aan op uw interesses. Oker & Mos gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IP-adres en cookies.

2. Doel
Oker & Mos verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van www.okerenmos.nl, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Oker & Mos gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Oker & Mos.

3. Bestelling
Voor uw bestelling heeft Oker & Mos uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en uw op de hoogte houden over uw bestelling. Oker & Mos verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten.

4. Uw account
In uw account op www.okerenmos.nl slaat Oker & Mos onder andere de volgende informatie op: uw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, gegevens over uw eerdere bestellingen & reviews die u hebt geplaatst.

5. Klantenservice
U kunt bellen & e-mailen met onze klantenservice. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en maken we aantekeningen die we bewaren. Oker & Mos registreert gegevens over het telefoongesprek en bewaart e-mails. voor analyses en verbetering van onze diensten.

6. Klantbeoordeling
Bij het schrijven van een klantbeoordeling, kunt u kiezen of uw persoonlijke gegevens zichtbaar zijn voor andere bezoekers en of Oker & Mos over uw klantbeoordeling contact met u op mag nemen. In voorkomend geval houdt Oker & Mos bij wie welke review schrijft en uw reviews staan ook in uw account.

7. Persoonlijk winkelen
Op basis van uw eerdere bezoeken aan www.okerenmos.nl houdt Oker & Mos uw winkelgedrag en persoonlijke voorkeuren bij en kan Oker & Mos haar aanbod aan u daarop aanpassen. Oker & Mos gebruikt daarvoor cookies, uw IP-adres en informatie over eerdere aankopen.

8. Verbetering van diensten Oker & Mos
Oker & Mos kan uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 gebruiken om u te vragen mee te doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Als derden dat onderzoek voor Oker & Mos uitvoeren, geeft Oker & Mos uw e-mailadres aan die derde om dat onderzoek uit te voeren.

9. Fraude, inbreuk of andere ontoelaatbare gedragingen klanten
Oker & Mos gebruikt uw gegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Zonodig overhandigt Oker & Mos uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 aan de overheid. Ook kan Oker & Mos uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 verstrekken aan politie, justitie en andere opsporingsdiensten en andere derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of aan een rechterlijk vonnis, of ter voorkoming van, het opsporen of vervolgen van strafbare feiten of onrechtmatige gedragingen.

10. Zakelijke klanten
Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt Oker & Mos deze gegevens net zoals die van andere klanten van Oker & Mos.

11. Andere doeleinden
Tot slot kan Oker & Mos uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van uw gegevens

Artikel 2: Doorgifte aan derden
1. Oker & Mos geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
a) De doorgifte geschiedt aan een door Oker & Mos voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Oker & Mos een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
b) Oker & Mos op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3: Beveiliging van gegevens
1. Oker & Mos maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Oker & Mos ontvangt.

Artikel 4: Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens
1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@okerenmos.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

Artikel 5: Cookies
1. Het is mogelijk dat Oker & Mos tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt, kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op www.okerenmos.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6: Aansprakelijkheid Oker & Mos
1. Oker & Mos heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Oker & Mos verwerkt ten behoeve van www.okerenmos.nl. Oker & Mos accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7: Bewaartermijn
1. Oker & Mos bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 7 jaar na uw laatste bezoek aan www.okerenmos.nl, tenzij Oker & Mos op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring
1. Oker & Mos behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.okerenmos.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.okerenmos.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.okerenmos.nl in de gaten.

Back To Top